โทร : 0659356975

อีเมลล์ : wwwkasetintrend@gmail.com 

ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000