การเกษตรเป็นตำนานและรากฐานของชีวิต

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบ

พิเชษฐ กัณฑวงค์

พิเชษฐ กันทะวงค์  เจ้าพ่อเมล่อนแห่งโอโซนฟาร์ม กับแนวทางการจัดการฟาร์มผ่านพ้นวิกฤติ

ไม่ใช่เร […]