Home Relax Cornerข้อคิด กำลังใจ เขาชอบเรามั้ย หรือว่าเขาไม่คิดอะไรเลย หรือจะเป็นเราที่คิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียว?
%d bloggers like this: